Filip Bovin

Peruskoulu – Lukio

  • Matematiikka (peruskoulu ja lukion lyhyt)

  • Digitaidot

  • Ilmiö-opiskelu

Filip Bovin

Kasvatuspsykologian maisteri Filip Bovin on opettanut etäopettajana jo usean vuoden. Filip opastaa ja neuvoo peruskouluaineissa mutta tarvittaessa on apua löytynyt jopa aikuisoppilaille digitieteissä kuin matematiikassa. Opetustapa on rento mutta samalla omatoimista opiskeluintoa ja motivaatiota vahvistava. Filip räätälöi opetuksen jotta jokainen opiskelija pääsee nauttimaan yksityisopetuksessa onnistumisen riemusta. Näin saadaan aikaan muutoksen opiskelijan itsetunnossa oppijana ja herätetään kiinnostus uutta tietoa kohtaan ja sen tutkimista yhdessä.

Tilaa Filip yksityisopettajaksi – Ota yhteyttä

Voit tarkentaa, minkälaista tukea kaipaat, mitkä ovat erityiset ongelma-alueet ja aineet, joihin tarvitset yksityissopetusta.