Filip Bovin

Kasvatuspsykologian maisteri Filip Bovin on opettanut etäopettajana jo usean vuoden. Filip opastaa ja neuvoo peruskouluaineissa mutta tarvittaessa on apua löytynyt jopa aikuisoppilaille digitieteissä kuin matematiikassa. Opetustapa on rento mutta samalla omatoimista opiskeluintoa ja motivaatiota vahvistava. Filip räätälöi opetuksen jotta jokainen opiskelija pääsee nauttimaan yksityisopetuksessa onnistumisen riemusta. Näin saadaan aikaan muutoksen opiskelijan itsetunnossa oppijana ja herätetään kiinnostus uutta tietoa kohtaan ja sen tutkimista yhdessä.

Panel Image

Filip Bovin vastaa seuraavista kursseista

No Courses to display yet