Liisa Väisänen

Filosofian tohtori ja tietokirjailija Liisa Väisänen opettaa yksityisopetuksena ala-asteelta lukioon lähinnä reaaliaineita. Toki hän ottaa myös aikuisopiskelijoita. Hän opettaa kokonaisvaltaisesti niin, että oppilas ei opi vain pieniä yksityiskohtia vaan oppii syy ja seuraussuhteita sekä ymmärtää kokonaisuuksia. Opiskelun tekee mielekkääksi juuri se, että ymmärtää tiedon merkityksen ja tärkeyden. Nykyisenä digitaalisen aikana, kun tietoa on paljon saatavilla, on entistä tärkeämpää oppia erottamaan oikea tieto väärästä. Liisalla on opetuskokemusta peruskoulun ja lukioiden eri asteiden sijaisuuksista vapaansivistystoiminnan opetukseen sekä yliopistolliseen, luento-omaiseen opetukseen.

Go to Teacher's Youtube Channel